Suikerziekte (diabetes mellitus)

Deze ziekte komt in westerse landen steeds vaker voor. Een erfelijke aanleg is de basis van deze ziekte.
Er ontstaan klachten vaker naar mate men ouder is : overgewicht en te weinig lichaamsbeweging spelen
een belangrijke rol. Klachten van moeheid, dorst, veel plassen en vaker infecties kunnen op deze ziekte duiden.
Door suikerziekte worden de bloedvaten geleidelijk slechter en daardoor ontstaan de complicaties.

Het zorgprogramma is gericht op regulering van bloeddruk, suiker en cholesterolspiegels in het bloed.
Van groot belang is dat men gezond eet en zo nodig afvalt, waarbij voldoende lichaamsbeweging voor een goede verbranding van koolhydraten en vetten moet zorgen. De dietiste, die vanuit ORBIS thuiszorg
bij ons in de praktijk werkt, helpt hierbij met adviezen.

Zoals iedereen weet veroorzaakt ook roken ernstige bloedvatschade: dus voor suikerpatiënten is het van extra belang om niet te roken. Met het zorgprogramma voor diabeten zijn wij nu 8 jaar geleden gestart met Sonja als eerste praktijkondersteuner en het is absoluut een succes geworden!

Cardiovasculair risico

Met de komst van Angelique Janssen, als praktijkondersteuner, is een aanvang gemaakt met de protocollaire screening en behandeling van de ons bekende patiënten met hart-en vaatziekten. Wij noemen dit “secundaire”preventie. De meeste patiënten worden al jaarlijks door de huisarts gecontroleerd en zijn medicamenteus meestal goed ingesteld, maar soms kan toch een aanvullend advies of behandeling nuttig zijn. Deze patiënten zullen in de loop van 2010 worden uitgenodigd voor aanvullende screening.

Later zullen wij ook patiënten oproepen voor de z.g. ‘primaire preventie’ van hart en vaatziekten. Deze patiënten hebben geen vaataccident doorgemaakt, maar hebben ons bekende risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, in de familie voorkomen van hart en vaatziekten, roken etc. Als iemand zijn risico op hart- vaatziekten wil laten bepalen kan daarvoor natuurlijk altijd een afspraak worden gemaakt. Vooral patiënten met in de familie leden, die op jonge leeftijd ( <60 jaar) een hartinfarct, hersenbloeding of etalagebenen hebben gekregen, is het van belang een consult bij de arts af te spreken: voorkomen is beter dan genezen.

Astma en COPD

Ook astma heeft met erfelijkheid te maken. In ons land komt astma veel voor, waarbij het klimaat een rol speelt. Maar b.v. ook allergie en roken zijn belangrijke factoren die bijdragen bij het ontstaan van astma.

COPD ( chronisch obstructief longlijden) is slijtage van de longen , die vooral optreedt als gevolg van roken, maar ook als gevolg van langdurig astma, waarvan de behandeling niet voldoende is geweest.

De praktijkondersteuners hebben een belangrijk aandeel bij de controle van deze patiënten:afnemen en beoordelen van longfuncties, instructie van het gebruik van inhalatie middelen. Maar ook hier adviezen over leefwijzen: b.v. het stoppen met roken , saneren van allergie uitlokkende zaken en adviezen over lichaamsbeweging en voeding. Het is van belang dat de patiënt zich met enige regelmaat laat controleren om hun longfunctie te optimaliseren: ook als het goed gaat is dit echt geen overbodige luxe!

Ouderenzorg

Wij namen als praktijk vanaf januari 2010 deel aan het programma “Zorg uit Voorzorg”: een programma dat preventief beperkingen in activiteiten van thuiswonende ouderen boven de 70 jaar inventariseert, op vrijwillige basis.

In december 2011 is dit project afgesloten. De praktijk continueert de extra zorg voor ouderen. Door de huisarts wordt de praktijkondersteuner gevraagd om een zorgplan te maken. De verkregen informatie wordt met de huisarts, en zonodig in teamverband, besproken. Daarna krijgt de oudere een passend advies, waarna in overleg met de oudere tot een door de hem/ haar gewenste hulp wordt besloten.

Met name Zorgverzekeraar CZ maakt het ons mogelijk deze belangrijke intensieve zorg voor ouderen voort te zetten.

Meer informatie: www.meditta.nl

 • Afspraak maken

  U kunt voor een afspraak bellen op werkdagen tussen 8:00 en 12.30 en tussen 14.30 uur en 17:00. Of maak online een afspraak.
  Online afspraak maken
 • Herhaalrecept aanvragen

  Herhaalrecepten gaan alleen over medicijnen die u al eens eerder via ons besteld heeft en vereist blijft gebruiken.
  Vraag direct aan
 • Openingstijden

  • Maandag - Vrijdag
   8.00 - 17.00
  • Gesloten
   12.30 - 14.30
  • Visites afgelegd tussen
   11.30 - 13.30