Alle medische handelingen op afspraak bij assistente

Bloedafname

Op aanvraag van huisarts, specialist of praktijkondersteuner kan er iedere ochtend tussen 08.00 en 11.30 uur bloed afgenomen worden door een van de assistentes. Dit bloed wordt dagelijks opgehaald door medewerkers van het ziekenhuis. Het bloed wordt in het laboratorium nagekeken en de uitslagen krijgen we per E- mail of bij spoed telefonisch aangeleverd.

Bloeddrukmeting

Op aanvraag van huisarts, specialist of praktijkondersteuner kan er iedere ochtend tussen 10.30 en 12.20 uur en iedere middag tussen 15.00 en 17.00 uur op afspraak uw bloeddruk gemeten worden. Tevens maken we gebruik van een 24-uurs bloeddrukmeter. Deze meter registreert de bloeddruk een etmaal lang. Hierbij wordt voor 24 uur een bloeddrukband aan de arm van de patiënt aangelegd en wordt de bloeddruk automatisch op geregelde momenten gemeten. De resultaten worden na 24 uur in de praktijk in de computer uitgelezen en in een grafiek vastgelegd. Deze metingen helpen bij het vaststellen of uitsluiten van de diagnose hypertensie (hoge bloeddruk)en bij het beoordelen of de gebruikte medicatie effectief is. Het afgelopen jaar is dit onderzoek al bij veel patiënten gedaan.

De behandeling van de hoge bloeddruk is hierdoor een stuk verbeterd en de noodzaak van controle van de bloeddruk door het jaar heen is hierdoor een stuk verminderd.

Doppleronderzoek

Doppleronderzoek wordt ook wel enkel/armindex ofwel vaatonderzoek genoemd. Als uw huisarts afwijkingen vermoedt aan de bloedvaten in uw benen wordt er een enkel/ armindex voor u gepland bij de assistentes. Zij hebben via een nascholing geleerd om de kwaliteit van de bloedvaten te onderzoeken met behulp van een doppleronderzoek.

Chirurgie

Zolang onze praktijk bestaat worden er kleine chirurgische ingrepen uitgevoerd. Al onze artsen zijn er goed bedreven in en vinden het een fijne aanvulling op het “spreekkamerwerk”.

ECG of Hartfilmpje

Het ECG ook wel een hartfilmpje genoemd, is een onderzoek waarbij elektroden de elektrische stroom in uw hart meten. Die stroom wordt via plakkers op uw bovenlijf doorgegeven aan meetapparatuur. In verschillende lijntjes wordt een patroon op papier geschetst.

Tevens beschikken wij ook over een ritmerecorder/holter. Dit apparaatje kan door de patiënt mee naar huis genomen worden en registreert het hartritme over langere tijd. Bij klachten wordt middels een druk op de knop een extra weergave vastgelegd. Na inleveren van het apparaat worden in de computer in de praktijk de gegevens uitgelezen en door een cardioloog meebeoordeeld. Binnen enkele dagen ontvangt u de uitslag van de assistente of de huisarts.

Injecteren

Op aanvraag van uw huisarts of specialist kunt u door de assistente geïnjecteerd worden met het voor u aangevraagde medicijn. Deze wordt meestal in de bil gezet, en zal vrijwel pijnloos zijn.

Enkel/Armindex

Als uw huisarts afwijkingen vermoedt aan de bloedvaten in uw benen wordt er een enkel/armindex voor u gepland bij de assistentes. Zij hebben via een nascholing geleerd om de kwalitieit van de bloedvaten te onderzoeken met behulp van een doppleronderzoek.

MMSE

De MMSE-test, de ‘Minimal Mental State Examination’, is een korte vragenlijst om een (grove) indruk te krijgen over iemands mentale vermogens. Voor elke vraag kun je een of meerdere punten krijgen. Hoe meer punten, hoe beter. Een score van 24 of hoger wordt als normaal beschouwd.

Oren uitspuiten

Op afspraak kan iedere ochtend tussen 10.30 en 12.20 uur of tussen 15.00 en 17.00 uur uw oren schoongespoeld worden. Dit gebeurt met lauwwarm water via een elektrisch spoelapparaat.
Het is handig uw oren een paar dagen van te voren te druppelen met slaolie / olijfolie.

Spirometrie

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de huidige conditie van uw longen. Dit onderzoek is nodig voor de diagnose en de behandeling van longziekten. Tijdens dit onderzoek moet u hard in een soort kokertje blazen waarna de computer het volume van de uitgeblazen lucht berekent. Dit onderzoek wordt alleen op afspraak gedaan en zal ongeveer 45 minuten duren. U kunt bij zowel onze praktijkondersteuner als één van onze assistentes hiervoor terecht.

PO Voetonderzoek

Eén van de praktische handelingen bij diabetes controle is het voetonderzoek door de praktijkondersteuner. Er wordt uitvoerig gekeken en gevoeld naar de functie van zenuwen en bloedvaten in voeten en benen. Dit gebeurt meestal 1x per jaar maar bij klachten kan het ook vaker nodig zijn.

Urineonderzoek

Als u klachten heeft van een brandend gevoel tijdens het plassen, vaak en kleine beetjes plassen of andere klachten tijdens het plassen, kunt u voor 11.00 uur uw urine brengen om deze door de assistente te laten testen op een urineweginfectie. Er wordt u gevraagd een kort vragenlijstje in te vullen zodat samen met de resultaten van de test de juiste behandeling kan worden ingezet. Tevens kan een zwangerschapstest worden uitgevoerd indien nodig. Alleen zwangerschapstests op medische indicatie worden vergoed door uw verzekeraar. Anders worden de kosten van deze test bij u in rekening gebracht.

Wratten

Met vloeibare stikstof kunt u worden behandeld om van uw wratten of andere goedaardige plekjes af te komen. Bij twijfel vraagt de assistente het oordeel van de arts alvorens over te gaan tot het bevriezen van de plekjes. De stikstof is de hele week beschikbaar, en u kunt op afspraak iedere dag komen tussen 10.30 en 12.20 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

 • Afspraak maken

  U kunt voor een afspraak bellen op werkdagen tussen 8:00 en 12.30 en tussen 14.30 uur en 17:00. Of maak online een afspraak.
  Online afspraak maken
 • Herhaalrecept aanvragen

  Herhaalrecepten gaan alleen over medicijnen die u al eens eerder via ons besteld heeft en vereist blijft gebruiken.
  Vraag direct aan
 • Openingstijden

  • Maandag - Vrijdag
   8.00 - 17.00
  • Gesloten
   12.30 - 14.30
  • Visites afgelegd tussen
   11.30 - 13.30